Meertaligheid

Friesland kent door zijn tweetaligheid een unieke positie voor kennis rond meertaligheid. Met het Fries als tweede rijkstaal en minderheidstaal, en daarnaast een aantal streektalen, vormt de regio een natuurlijk laboratorium voor taalonderzoek. In de moderne maatschappij is meertaligheid niet alleen de context waarin burgers, bedrijven en overheid opereren, maar kan het ook hun positie versterken. In het bijzonder binnen het onderwijs is meertaligheid de omgeving waarin de leerlingen en studenten leren, en levert meertaligheid in het curriculum ook op dat zij zich beter kunnen ontwikkelen en een betere positie in de maatschappij kunnen bekleden.

In Friesland is een sterk internationaal georiënteerd kenniscluster rond meertaligheid rondom de Fryske Akademy, Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning, Tresoar en Afûk.

U kunt hieronder alle samenwerkingsverbanden vinden.

Meer weten over Meertaligheid?

Bij het IPF helpen we u graag verder

0587601900 info@ipf.frl
Menu