Over ons

Friesland ziet zichzelf als een proeftuin waar oplossingen voor maatschappelijke vragen snel en effectief ontwikkeld en getest kunnen worden. Bij zowel speerpunten, marktniches als (per definitie) kansrijke experimenten horen living lab en experimenten nadrukkelijk bij de aanpak.

De regionale schaal en cultuur van samenwerking vormen bij uitstek een goede voedingsbodem voor kansrijke experimenten. Door de kleine schaal en korte lijnen binnen de regio is het gemakkelijk om verbindingen te leggen tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheid.

Toepassingen kunnen worden getest in een reële omgeving met gebruikers. Het gaat daarbij om de verbinding tussen wetenschappelijke kennis en de (lokale) praktijk, en tussen wetenschappelijk onderzoek en praktische toepassingen. Daarmee wordt praktische invulling gegeven aan global goals, local solutions. De experimenten worden zoveel mogelijk ontwikkeld in samenwerking tussen mbo, hbo en wo en in samenhang met doorgaande leerlijnen. Alle Friese kennisinstellingen zijn betrokken bij living lab experimenten op verschillende kennisgebieden.

(Uit: Kennisagenda 2019-2025, vastgesteld door Provinciale Staten Fryslân)

Op deze website kunt u kijken welke samenwerkingsverbanden er zijn in Friesland en op welke thema’s. Ook kunt u op deze site nieuwe samenwerkingen of Living Labs aanmelden.

Ynbusiness heeft voor het programma Konnect voor alle Friese partijen het initiatief genomen om deze kaart te bouwen, om inzicht te krijgen in wat er speelt en om te kijken waar we van elkaar kunnen leren. We hopen sneller verbindingen tot stand te kunnen brengen en gezamenlijk innoveren te kunnen stimuleren. Ynbusiness, Firda, NHL Stenden en VHL Larenstein hebben deze kaart gezamenlijk ontwikkeld en blijven deze ontwikkelen.

Menu