Hospitality

Voor Friesland is de sector toerisme en recreatie van grote economische betekenis. Het aandeel in de Friese werkgelegenheid wordt geschat op tussen de 8 en 9%. Toerisme en recreatie is een groeisector, vooral m.b.t. het internationale toerisme. De provincie heeft van oudsher een aantal unique selling points op het gebied van toerisme en recreatie in de vorm van de Friese Meren, de Friese (elf) steden, de Waddeneilanden en het Waddengebied. Leeuwarden is bovendien in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa geweest, wat een impuls betekende voor het aantal bezoekers dat naar de regio kwam.

Hospitality houdt de gastvrijheidsindustrie in brede zin in, en omvat toerisme, recreatie en leisure. Hospitality gaat om de beleving van gasten en het creëren van een plek waar mensen zich thuis voelen. Daarmee betreft hospitality een bredere invalshoek dan ‘toerisme’ en zijn er raakvlakken met sport, voedsel, cultuur(historie), natuur, evenementen, en regionale taal en identiteit.

U kunt hieronder alle samenwerkingsverbanden vinden op het gebied van hospitality

Meer weten over Hospitality?

Bij Ynbusiness helpen we je graag verder

0587600500 info@ynbusiness.nl
Menu