Cultuur

Met het programma van de Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân 2018 is ingezet op het culturele, sociaal-maatschappelijke en economische domein, waarbij kunst en cultuur de verbindende schakel vormen. De beoogde doelen zoals participatie van kinderen beneden de armoedegrens, verbreden van doelgroepen van cultuur, de Iepen Mienskip gedachte, werkgelegenheid en meer toeristen van binnen en buiten Nederland (imago van Leeuwarden als cultuurstad) moeten ook na 2018 overeind blijven. Naast investeringen in kunst en cultuur vraagt dit om kennis over de samenhang van kunst en cultuur met andere domeinen, en over de effectiviteit van culturele investeringen.

U kunt hieronder alle samenwerkingsverbanden vinden op het gebied van cultuur

Meer weten over Cultuur?

Bij Ynbusiness helpen we je graag verder

0587600500 info@ynbusiness.nl
Menu