Media & Communicatie

De regio Noord-Nederland, waar de provincie Friesland en de stad Leeuwarden onderdeel van uitmaken, heeft een groot aandeel bedrijven in de creatieve industrie. Naar schatting zijn er in deze sector ongeveer 25.000 banen. De creatieve bedrijven in de regio willen zich blijvend ontwikkelen op het gebied van marketing, communicatie, technologie, digitalisering en cyber security.

Door het Friese bedrijfsleven wordt gesteld dat er de komende jaren veel nieuwe beroepen op het snijvlak van de creatieve industrie en ICT zullen ontstaan. Creatieve media- en ICT beroepen staan voortdurend met elkaar in verbinding en technische vooruitgang leidt tot verandering van de taken en beroepen. Automatisering en digitalisering veranderen de wijze waarop creatieve producten tot stand komen. Internet-of-Things en algoritmes spelen een steeds grotere rol in softwaretoepassingen. Hierdoor worden andere vaardigheden gevraagd van afgestudeerde mediaprofessionals – digitale veiligheidsvraagstukken worden hierin van grotere betekenis-.

In Friesland wordt op meerdere plekken samengewerkt tussen ondernemers, overheden en kennisinstellingen. U vindt deze samenwerkingen op onderstaande kaart.

Meer weten over Media & Communicatie?

Bij Ynbusiness helpen we je graag verder

0587600500 info@ynbusiness.nl
Menu